Samen een goede toekomst creëren !

 

Dit is de site voor Pacha Consultancy. Voor mijn website Pacha Media (klik op de link).

Met Pacha Consultancy richt ik me op het begeleiden van groepen, teams en individuen bij: 

  • visie- en ideeënontwikkeling
  • het verbeteren van samenwerking 
  • het vergroten van betrokkenheid
  • zetten van stappen voor verduurzaming 
  • het ontwikkelen van een communicatiestrategie
  • participatietrajecten

 

Wat heb ik te bieden:

Ik begeleid groepen op sensitieve en daadkrachtige wijze. Met een analytische blik, inlevingsvermogen en creatief denken kom ik samen met de groep tot oplossingen en richting en komen processen in beweging. De ontstane richting of strategie worden gedragen door de groep. 

Individuen coach ik om richting te hervinden en/of samenwerking te verbeteren. 

 

Ik werk met verschillende methodieken om het gewenste doel te bereiken. Zo gebruik ik onder meer Deep Democracy; Process Work; Verbindend Communiceren; Clear Beliefs Coaching; Opstellingen en simulaties.

 

Welke methode we bij jouw organisatie inzetten is afhankelijk van de behoefte in jouw organisatie. Ik inventariseer eerst de behoefte en verken in een gesprek welke vorm het beste jouw organisatie past. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. 

 


Het eens worden is nodig voor projectsucces 

- Samenwerking verbeteren - 

 

Een goede samenwerking is één van de voornaamste succesfactoren van projecten en processen. Als voorafgaand aan een project alle neuzen niet dezelfde kant op staan, dan kun je zeker zijn dat het project eronder lijdt. Daarom begeleid ik teams ook in de voorafgaande fase van een project.

 

Daarnaast begeleid ik groepen die nieuwe samenwerkingen (willen) aangaan en groepen die samenwerking onderling of met bijvoorbeeld een klant willen verbeteren. Als samenwerking niet vlot gaat en er misschien ook conflicten zijn heeft dit doorgaans een dieperliggende reden. Ook als gedacht wordt dat er niets meer mogelijk is, is mijn ervaring dat na een traject met mij goede samenwerking en goede communicatie wel mogelijk blijkt. 

 

 

Voorbereiden op de toekomst is geen luxe

- Visie- en ideeënontwikkeling - 

 

Hoe de uitdagingen van de toekomst veilig te stellen? Ik begeleid in visievorming en ideeënvorming. Als visie nog weinig helder is, en er ideeën nodig zijn, is begeleiding nuttig.

 

Het kan erg goed werken om medewerkers en/of andere stakeholders te betrekken bij visie en ideeenvorming voor 'eigenaarschap' als er eenmaal concrete stappen genomen moeten worden.    

 

Door groepen te begeleiden om te luisteren naar hunzelf ontstaat steeds meer helderheid en uiteindelijk ideeën die (uiteindelijk) leiden naar nieuwe werkwijzen, omgang met elkaar, richtingen en strategieën, en ook naar nieuwe projecten en producten. 

 

 


De sleutel voor waardetoename

- Betrokkenheid - 

 

Als mensen meer betrokken worden gaat dit hand in hand met meer verbonden zijn met de organisatie en het werk. Zo gaan medewerkers zich meer op hun plek voelen en als gevolg hiervan meer werkelijke aandacht hieraan besteden en meer vreugde beleven. Betrokken mensen kunnen eerder aangeven waar ze risico's en verbeteringskansen zien. Betrokkenheid uit zich daarom voor zowel mens als organisatie in waardetoename die zich financieel zal vertalen. Ik begeleid u graag om de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten. 

 

 

Praten en dan doen

- Verduurzaming -

 

Aandacht voor verduurzaming wordt voor steeds meer mensen en organisaties vanzelfsprekend. Toch blijft de actie om een goede toekomst voor de kinderen veilig te stellen nog achter.  Er is eerst bewustwording nodig voordat mensen zelf in actie komen. Het is makkelijker om meegenomen te worden door je omgeving. Echter, niet iedereen die er wel graag iets aan wil doen leeft in zo'n 'groene bubbel'. Terwijl de Tesla hot is en zonnepanelen inmiddels breed geaccepteerd, er zijn veel onderwerpen nog een beetje ongewenst. Iedere groep heeft zijn eigen proces. Ik denk graag mee over wat er in jouw organisatie de volgende stap kan zijn. Ik onderzoek graag samen met de groep wat de wensen en mogelijkheden voor jouw organisatie zijn, waarop de focus moet liggen en hoe het proces verder gebracht kan worden. Ik begeleid bij draagvlak hiervoor organiseren en ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. 

 

Een aantrekkelijke verpakking via marketing- en communicatiesimulaties 

- Communicatiestrategie - 

 

Iedereen denkt: ik kan zelf wel de communicatie doen. Terecht: iedereen communiceert. Iedereen kan een boodschap door een megafoon spreken. Maar een megafoon dient niet ieder doel: soms jaag je daarmee sommige mensen weg. Je wilt via communicatie meestal je product of boodschap aantrekkelijk verpakken. Je kunt het zelf inpakken uiteraard. Ik kan best aardig inpakken, maar als ik het in een winkel een cadeautje laat inpakken is het vaak veel mooier. 

 

Voor optimale resultaten komt het nauw: de toon; de focus; hoe iets geformuleerd is; de media waarmee een doelgroep het best wordt bereikt; de interne èn de externe communicatie: het maakt communicatie een vak apart. Mijn ervaring is dat marketing- en communicatiesimulaties (een soort opstellingen) tot strategieën leiden die bijzonder goed hebben uitgepakt.   

 

 

Signalen en stemmen meenemen

- Participatie - 

 

Voor projecten waar de brede samenleving een stem moet hebben in wat er bepaald wordt, begeleid ik participatieprocessen. Ik help gemeenten en andere organisaties die publieke belangen vertegenwoordigen op weg hoe ze bijv. inspraak kunnen regelen. Dit kan gaan om plaatsing van windmolens tot stimuleren dat wijkbewoners zelf (mee)bepalen hoe de warmtetransitie in hun eigen wijk gaat gebeuren. Hiervoor moet op tijd worden nagedacht over wie stakeholders zijn, hoe en wanneer ze te betrekken en ervoor te zorgen dat er niet straks een groep mensen achterblijft. Ik begeleid trajecten en denk graag mee.

 

  


Wie ben ik:

 

Na jarenlang media- en communicatiewerk te doen op gebied van duurzaamheid ben ik, Maiken Larsen, me gaan specialiseren in het begeleiden van groepen als 'facilitator' (Engelse term) en coaching. Ik bleek namelijk stagnerende processen van samenwerkingspartners in beweging te krijgen.

 

Mijn missie is om samen met anderen dat te creëren wat nuttig is voor een goede toekomst. Zowel bij het begeleiden van organisaties als in mijn media-werk is mijn rol doorgaans verschillende visies en geluiden, ook de minder bekende, samen te brengen en mensen zo nieuwe perspectieven en richting te laten vinden. Richting waar motivatie voor is. Ook bij het coachen van individuen doe ik dit.  

 

Mijn werk is het overbruggen van tegenstellingen en het stimuleren van verbondenheid. Als we de visies van anderen beter begrijpen, begrip kunnen vinden voor de andere visies, heeft dit uiteindelijk effect op betrokkenheid bij het groeps- en organisatiebelang en ook bij grotere maatschappelijke belangen. 

 

Ik heb na een studie internationale betrekkingen en een kopstudie journalistiek jarenlang communicatiewerk gedaan voor diverse media, adviesorganisaties en voor belangenorganisaties van bedrijven. Ik heb me bijgeschoold in verschillende media (audi, video, game-ontwikkeling, scenario-schrijven) en in verschillende methoden om groepen te faciliteren. Ik werk inmiddels verschillende jaren als zelfstandige. Met mijn brede ervaring, mijn nieuwsgierigheid en creativiteit produceer ik af en toe nog steeds media, zoals podcasts over duurzaamheid en hoe we daar komen. Zie hiervoor Pacha Media.