Mijn bedrijf bestaat uit Pacha Media (dit gedeelte) en Pacha Consultancy (klik op de link hiervoor) .

 Pacha Media

- voor mens- en toekomstgerichte producties & verkenningen -

 

 

Duurzaam Raak

Een podcastprogramma vanuit het centrum van Nederland over hoe we een duurzame samenleving kunnen worden.

 

Als we een duurzame samenleving willen, is dan niet de eerste stap dat we een duurzame cultuur creëren? We kunnen tenslotte wel steeds meer technologie gebruiken om duurzamer met de planeet om te gaan, maar zet dat zoden aan de dijk als we doorgaan met onze huidige leefwijze?

 

Is het mogelijk om een nieuwe cultuur te creëren? En hoe ziet die cultuur er dan uit? Is dat er één waar ons verlangen naar 'meer', op welke manier dan ook, wat getemperd is? Is er misschien iets in onze cultuur dat ervoor zorgt dat we altijd maar meer willen? Wat is dat dan? En wat is de rol van opvoeding en onderwijs daarin?Ik hoop dat ons onderwijs kan helpen om een duurzame cultuur te creëren. Eerst komen deze vragen: Hoe staat het nu met duurzaamheid in het onderwijs? Zit duurzaamheid wel in het curriculum? Wordt dit beter met de voorstellen die er liggen? Wat is er nodig? 

 

De tweede podcastserie, over duurzaamheid en onderwijs (met nadruk op curriculum), komt eraan!  

 

 Podcastserie rondom de warmtetransitie.

 

'Van het gas af? Hoe dan? En wat is de rol van bewoners daarin?'

 Met deze vragen in het achterhoofd werden zes mensen in 2020 en begin 2021 aan de tand gevoeld. Een voorloper, een wetenschapper, een actieve buurtbewoner, een buurtbegeleider, een buurtontwikkelaar en een wethouder, ieder gaven hun kijk hierop vanuit hun specifieke invalshoek en motivatie. Klik op een titel voor de link naar een aflevering in deze podcastserie. 

 

 

"Communicatie over de impact van het klimaatakkoord is wezenlijk voor de warmtetransitie," aldus wethouder Astrid Janssen

“Voor de warmtetransitie zijn kleine stappen net zo belangrijk,” stelt de Amersfoortse wethouder Duurzaamheid, Astrid Janssen. Ze geeft in deze podcast onder meer aan welke hulp er voor energiebesparingsmaatregelen zijn. Na het isoleren komt de grote stap die je niet in alle wijken gelijktijdig kunt inzetten: van warmtevoorziening overschakelen op duurzame bronnen. Schothorst-Zuid is in Amersfoort het eerst aan de beurt. Ze bespreekt hoe het eerder voorgestelde warmtenet voor Schothorst-Zuid ondanks het mislopen van rijkssubsidie door kan gaan en hoe het participatieproces onvoldoende bleek. “Ondanks dat we veel hebben gedaan aan participatie, blijken burgers in Schothorst de behoefte te hebben om zelf helemaal een eigen proces te doorlopen, om uit te maken wat zij willen. We steunen het burgerinitiatief Warmtestem hier nu bij.” Ze betreurt dat samenwerking met burgerinitiatieven niet altijd lukt. Om de warmtetransitie te laten slagen vindt ze dat het rijk geen goede basis heeft gelegd. “De impact van het klimaatakkoord is nooit naar burgers gecommuniceerd. Dit is nodig zodat mensen begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is.”

 

 

"Veel mensen baseren hun mening op hun wens om zaken voor zich uit te schuiven" - een gesprek met Tammo ter Hark.

Hoe krijg je buurten actief met de warmtetransitie in Coronatijd? Hoe zouden burgers kunnen komen aan de specialistische kennis die nodig is om hun leefomgeving mee te helpen bepalen? Tammo ter Hark van Buurkracht en Duurzaam Amersfoort-Zuid, geeft in dit tweede deel een update. Hij heeft inzicht in reacties op de warmtetransitie van zowel burgers als gemeenten en vraagt zich af of impopulaire maatregelen nodig gaan worden.

 

 “De maatschappij wordt sterker als buurten sterker worden” - Een tweede gesprek met Tammo Ter Hark

 Tupperware-parties mogen dan ten einde zijn, de formule werkt nog prima voor buurt- Energy-parties. Tammo ter Hark, vrijwilliger voor Duurzaam Amersfoort-Zuid, buurtbegeleider en coördinator aardgasvrije wijken bij Buurkracht legt uit waarom het werkt als buren samenwerken. Hij ziet dat veel kennis van burgers en burgerinitiatieven niet wordt benut. “De gemeente kan geld besparen en burgers gelukkiger maken. Je zou eens moeten brainstormen over hoe je burgers beter kunt laten meebeslissen over de stad.” Aardgasvrij-trajecten kosten veel tijd en communicatie. Hij kan zich voorstellen dat buurtbewoners niet alles zelf willen doen. Ze kunnen ondersteund worden. “Maar als je als wijk niet wil dat zaken voor je bepaald worden, dan moet je het stuur nu wel pakken.

 

 

 "Een transitie die niet wordt gedragen door de wijkbewoners gaat narigheid opleveren" - een gesprek met Fedde Bloemhof

Fedde Bloemhof is actief in Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, onder meer in de werkgroep die een plan schreef voor de aanpak van de warmtetransitie in de wijk. Net als de geleidelijke aanpak voor het energieneutraal maken van zijn woning (“best combineer je isoleren met de verbouwingsstappen die je toch al wilt doen”) gelooft de werkgroep in een brede aanpak van de warmtetransitie. Eerst de behoeften in de wijk onderzoeken, op alle fronten, en dit vervolgens combineren met het zoeken naar nieuwe warmtebronnen en vervolgens aanleg van het nieuwe systeem. De gemeente kon niet meegaan in deel van het voorstel, waardoor het gesprek vastliep. Hoe gaat de wijk nu invloed hebben op wat er gebeurt? Fedde herinnert aan het verschil tussen huurders die zelf hun renovatie konden kiezen en die hun renovatie opgelegd kregen. De eerste waren enthousiast, de anderen klaagden. “Ook processen lopen verreweg het best in wijken waar het initiatief bij bewoners vandaan komt.”

 

 

Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil - een gesprek met Jan Zuilhof 

Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte voor de klimaatstichting HIER, woont in de wijk in Amersfoort die waarschijnlijk als eerste van het gas af gaat: Schothorst-Zuid. Vanaf het eerste uur als bewoner betrokken bij het proces richtte hij samen met buurtgenoten de wijkcoöperatie Warmtestem op. In de eerste podcast vertelt Jan over het proces in Schothorst-Zuid rond het plan voor een warmtenet op biomassa. Waarom is betrokkenheid van burgers bij het proces wenselijk? Hoe had hij het proces liever gezien? Hij vertelt ook over zijn motivatie èn over zijn zondes.

 

Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil - een tweede gesprek met Jan Zuilhof

In dit tweede gesprek geeft Jan Zuilhof een update over de lokale situatie en schetst de landelijke context. “Bewonersinitiatieven hebben een onduidelijke positie en beleid is nog te onduidelijk om bewonersinitiatieven een echt goede bijdrage te laten leveren aan de warmtetransitie. Dat is zonde, want er zit veel potentie in,” aldus Jan die ondanks kritiek veel begrip heeft voor gemeenten en hun complexe opgave. Om deze transitie te laten slagen voorziet hij uitbreiding van het gebruikelijke speelveld van gemeente en marktpartijen. En om bewonersinitiatieven hun rol te laten spelen als derde speler schetst hij wat de benodigde beleidskaders zouden kunnen zijn.

 

Lokaal legt Jan uit hoe zij hun bewonersinitiatief Warmtestem in Coronatijd tot coöperatie ontwikkelen en de continuïteit van een vrijwilligersorganisatie proberen te borgen. Hoe gaat het verder met het warmtenetplan na de petitie ertegen en nadat de subsidie van bijna €5 miljoen niet is toegekend? Is er nu ruimte om uit te vinden wat burgers echt willen en of er voldoende draagvlak is om het plan door te zetten?

 

 

“Van wie is de wijk? En van wie is de opdracht?” - een gesprek met Annemarth Idenburg

 

Annemarth Idenburg, directeur van Trendbureau Overijssel, wetenschapper en woonachtig in Schothorst, stelt fundamentele vragen over de warmtetransitie en de rol van de democratie hierin. Ze schetst de vaak lastige relatie tussen de representatieve democratie en de doe-democratie, zoals die van buurtinitiatieven. Met voorbeelden vanuit eerder onderzoek en de praktijk van gescheiden afval inzamelen begint te dagen wat er nodig is om de warmtetransitie te laten slagen.

 

 

 

 

 

 “Nu kun je nog zelf, straks beslist de overheid" - in gesprek met Ruurd Elsman 

Hoe kom je er toe om van het gas af te gaan als de rest van de samenleving nog weinig in actie komt? Voorloper Ruurd Elsman leeft in zijn woning in het Soesterkwartier al lange tijd van het gas af en inmiddels geheel energieneutraal.  Wat maakt dat iemand deze stappen ook daadwerkelijk zet? In deze podcast krijgen we een glimp van Ruurds denken en wat hem motiveerde tot deze stappen.

 

 

 


Er volgen meer series, luister mee en reageer naar info@pachamedia.org en help de puzzel van duurzaamheid te leggen.

 

Duurzaam Raak is deels gesubsidieerd door de regeling projectsubsidies journalistiek van de gemeente Amersfoort.

Deze serie 'Van het gas af - de rol van bewoners' werd in januari en maart 2021 op De Stadsbron gepubliceerd, die subsidie hiervoor ontvingen van het Stimuleringsfonds Journalistiek.

 

 

Pacha Media kan ingehuurd worden voor creatie van podcasts en voor onderwijs aan duurzaamheid gerelateerde mediaproducties.