Samenwerking verbeteren

Het eens worden met elkaar is het moeilijkste van alle samenwerking. Zeker als de deelnemers in de samenwerking zeer divers zijn in hun visies en de belangen die ze vertegenwoordigen. Soms leidt dat tot afhaken, en soms tot halfbakken compromissen. Met behulp van technieken van Deep Democracy en Simulaties laat ik deelnemers ervaren hoe verschillen een rijkdom opleveren en dat onverwacht passende puzzelstukjes bij elkaar kunnen komen.

Een ander onderdeel is overtuigingsonderzoek en aanpak die ertoe kunnen helpen om de effectiviteit te verbeteren.

Vergaderingen hebben we graag efficiënt en productief. Als efficiëntie en productiviteit leidend is in een vergadering kan dit echter averechts werken. Als besluiten door de meerderheid of hiërarchisch worden bepaald, dan wordt bijna automatisch voorbijgegaan aan de minderheid. Daar wordt op dat moment frustratie, onmacht en afscheiding gevoed. Bereidheid, wijsheid en energie gaan dan verloren. 


De kosten van meerderheidsbesluitvorming

Een aanpak die gericht is op de meerderheid, is wat nu meestal geldt als normaal en als enig haalbare. De kosten van deze aanpak worden vaak niet tijdig gevoeld. De meerderheid van de groep is meestal blij met de vooruitgang die gemaakt wordt, maar als mensen voelen dat er niet serieus naar ze geluisterd wordt gaat hun inbreng verloren en gaan ze zich niet meer zo vol in kunnen zetten als eigenlijk wenselijk zou zijn. 

 

Deze cultuur van 'meerderheid bepaalt' en 'niet luisteren naar kleine signalen' is ook zichtbaar in de samenleving. Veel burgers hebben minder vertrouwen in overheid, politiek en meer. Ze voelen zich niet gehoord. Alsof ze er niet toe doen. We weten ook dat kinderen die zich niet gehoord voelen grotere kans hebben om te radicaliseren. Een samenleving die weinig luistert naar signalen heeft kans op grotere polarisatie.

 

Luisteren naar de minderheid tijdrovend?

Kan luisteren naar de minderheid die iets anders wil dan wij willen, echt iets opleveren? We willen niet langer vergaderen, wel graag efficiënter. Het lijkt veel tijd te kosten als we op de details ingaan; naast de feiten ook op buikgevoelens; tegenstellingen in de groep en de visie van de minderheid. Het hoeft echter niet. Als we direct naar het gevoelsniveau sturen wordt heel veel heel snel duidelijk. Dan kom je snel op een dieper niveau. En dat levert meerwaarde: besluiten worden dan breed gedragen en projecten gaan uiteindelijk passen bij de hele context. De meest efficiënte weg gaat stapje voor stapje, stilstaand bij waar het wringt. 

 

Overtuigingen

We zijn allemaal gevormd door onze ervaringen. Sommige ervaringen hebben we al van toen we heel klein waren. Stel je maar voor hoe een kind van twee ervaringen kan interpreteren als niet fijn, en wat voor conclusies het dan kan trekken. Veel van die conclusies, die maar zelden correct zijn, blokkeren ons om optimaal productief en creatief te functioneren. Als een groep niet goed functioneert heeft dit vaak hiermee van doen. Ik begeleid groepen om hun belemmerende overtuigingen te onderzoeken en deze te transformeren.