Verkennen, onderzoeken en evalueren

Marktonderzoek

Marktonderzoeken die ik doe leveren inzicht in de markt. Ik doe dit via interviews, groepsdialogen en via simulatie. Zie voor groepsdialogen hieronder. In de context van marktonderzoek is de samenstelling van een gelegenhedsgroep of keuze van representatieve groepen bepalend.

Simulaties is een betaalbare vorm van het doorgaans toch tijdsrovende en dus kostbare marktonderzoek: het werkt goed voor bijv. trends en wensen in de markt en hoe doelgroepen te bereiken.  

 

Communicatieplan, effectieve campagne of communicatiestrategie

Ik onderzoek graag met je team(s) wat een effectievere manier is om je doelgroep te bereiken. In plaats van het uit handen geven van het maken van een communicatieplan aan een 'expert' of een communicatiebureau, ontstaat dit nu samen. Zo wordt het ook door de werknemers gedragen. Alle kennis zit ook in het bedrijf over de klant, merk je als we uit gaan testen wat voor strategie werkt, met behulp van simulaties. Ik gebruik het strategisch communicatie frame als kader.

 

Analyse

Om met elkaar, in vergaderingen, in de politiek of gewoon thuis goede besluiten te nemen is meer nodig dan goede informatie. Ons gevoel bepaalt namelijk het merendeel van onze besluiten. En ons gevoel wordt bepaald door ons beeld van de werkelijkheid. Als we goede besluiten willen nemen, is het - naast onderzoek naar de feiten- belangrijk om juist beelden en gevoelens serieus te nemen en hiermee te werken.

 

Door beelden en gevoelens te onderzoeken en naast elkaar te zetten, en mensen met verschillende beelden van een situatie met elkaar in gesprek te laten gaan, en vragen te stellen naar de mogelijke oorsprong van een beeld, ontstaat beweging.

 

Samenhangen herkennen; creatieve nieuwe oplossingen bedenken en rapportage hiervan in een toegankelijke vorm gieten: dat kenmerkt mijn werk. 

 

Onderzoekende groepsdialogen

Een boeiende vorm van analyse waar ik mee werk zijn staande groepsdialogen. Dit met betrokken partijen doen is een zeer efficiënte interventie, omdat de groepsleden zelf betrokken worden en mee gaan denken in oplossingen. Door het zo vergroten van het gevoel van eigenaarschap kan iedere uitdaging sneller worden opgelost.

 

Interviews of dialogen

Via gesprek wordt het vaak pas helder waar de kern van iets zit. Via weergave van een boeiend gesprek kunnen anderen vertrouwen in jou krijgen. In een podcast, tekst of video kunnen mensen ervaren wie jij bent en waar je voor staat. Ze voelen dat ze met jouw bedrijf zaken willen doen. Met een bedrijfsvideo lukt dit vaak minder dan wanneer je in een goede dialoog bent. 

 

Evaluaties

Voor de EU evalueer ik voorstellen voor projecten die klimaatverandering moeten tegengaan en voor projecten die helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ik richt me op de projectvoorstellen op gebied van communicatie, informatie en overheid, wat vaak bewustwordingsprojecten zijn. 

 

Technieken die ik gebruik

Beeldvorming kan grote effecten hebben. Als je als organisatie, groep of individu last hebt van beeldvorming of framing  is het nodig om met een goed antwoord te komen. Dat gaat om goede informatie op een gedegen wijze verwoord. Vaak is het ook nodig om een ander beeld er tegenover te zetten als antwoord. Dat kan op allerlei manieren. Onderzoekend naar wat zal werken gebruik ik simulatie, me baserend op technieken uit Process Work, zowel als uit systemisch werk/opstellingen.