Contentcreatie

Inhoud

Er is zoveel media in deze tijd dat het lastig om je boodschap te laten horen. Creatief en analytisch denk ik mee over een effectieve aanpak. Wie is je doelgroep en hoe bereik je die? Ik begeleid bij het verbeteren van jouw verhaal naar een verhaal dat jouw doelgroep aanspreekt. In samenwerking met jou wordt de content - oftewel de inhoud -  hiervoor gecreëerd. Dit gebeurt in tekst, audio, beeld en/of video. Je kunt hier kijken voor voorbeelden van eerder werk van me.

  • Door jarenlange ervaring met schrijven en redigeren van teksten weet ik hoe je boodschappen boeiend kunt brengen, ook als het een lastig onderwerp is. Zoek je nog een passende toespraak, artikel in een vakblad of brochuretekst? Heb je een tekst die compacter, meer aansprekend en helder zou mogen worden?
  • Na productie van items en educatieve televisie begeleid ik nu klanten om video's te maken die niet zijn gericht op visueel imponeren, maar vooral inhoudelijk boeien en werkelijk informeren. Ik werk hiervoor (indien het budget het toelaat) samen met kundige vakmensen.
  • Ook maak ik podcasts die niet vooral gezellig gebabbel zijn, maar sterk en boeiend op inhoud. 
  • Soms is de analyse voor wat een effectieve aanpak is eenduidig. Soms echter niet. Ik werk met simulaties om te testen welke contentvorm het best gaat werken bij de doelgroep. 
  • Soms is het naar buiten treden aangewezen, en soms misschien juist risicovol. Is het helder welke persoon, welke groep of overheidsorgaan, jouw onderneming of project verder kunnen helpen? Het is wezenlijk de boodschap daar goed voorbereid over het voetlicht te brengen. Ik begeleid je graag in dit proces. 

Goede content vergroot vertrouwen en dat stimuleert aankopen. De doelgroep moet het waarom van de duurzame keuze helder krijgen, welke duurzame keuze het best te maken en wat deze hen gaan opleveren/kost.

 

Beeldvorming beïnvloeden 

Aan de andere kant worden onze beslissingen voor een groot deel niet rationeel bepaald. Het is ons onderbewuste dat al dan niet beïnvloed raakt en uiteindelijk beslist. Onze ratio geeft enkel achteraf de rechtvaardiging. Soms zijn het volledig gevoelens, beelden en verhalen die aankoopgedrag bepalen, omdat er een associatie gevoelsmatig verankerd is. Beeldvorming is bepalend. Ik begeleid partijen met beeld- en verhaalvorming die aanspreekt.

 

Ik produceer media en begeleid organisaties en andere samenwerkingsverbanden

- zodat ze nieuwe en bestaande doelgroepen kunnen bereiken  

- om wat te weinig wordt gehoord te versterken. Ik help met een positief verhaal of beeld te creëren, als tegenhanger naast een beeld of verhaal dat jouw product in de weg zit.